89 – Kapitel 15 – Det är tillåtet att be en kapabel och närvarande människa om hjälp

De har ännu ett tvivel. Det handlar om berättelsen om Ibrâhîm då han blev kastad i elden och Djibrîl uppenbarades för honom i luften och sade: ”Behöver du något?” Då svarade han: ”Inte från dig.” De säger: ”Om hjälpsökning av Djibrîl hade varit avguderi, skulle han inte visat sig för Ibrâhîm.” Svaret är: ”Detta en typ av deras första tvivel. Om Djibrîl visade sig för honom för att gagna honom med något som han förmår att utföra, är han ändå den som Allâh sade om honom:

”En av de allra mäktigaste.” (53:5)

Om Allâh hade låtit honom ta tag i Ibrâhîms eld och de marker och berg som den omgav och kasta dem till öst eller väst, skulle han gjort det. Om Han hade befallt honom att sätta Ibrâhîm på en plats långt bort från dem, skulle han gjort det. Om Han hade befallt honom att ta upp honom till himlen, skulle han gjort det. Detta är samma sak som när en rik man ser en fattig man i nöd och erbjuder honom ett lån eller skänker honom något med vilket han gör honom kvitt hans nöd. Men den nödställde mannen vägrar att ta det och vill i stället härda till dess att Allâh ger honom uppehälle vars ynnest endast är åt honom. Vad har detta med hjälpsökning i dyrkan och avgudadyrkan att göra, om de bara förstod?

 

Förklaring

Detta tvivel avvisas på följande sätt:

Djibrîl visade sig för honom för att gagna honom med något som han förmår att utföra. Om Allâh hade tillåtit Djibrîl rädda Ibrâhîm med hjälp av den styrka som Allâh (ta´âlâ) har gett honom, skulle han gjort det. Allâh (ta´âlâ) beskrev Djibrîl på följande sätt:

”En av de allra mäktigaste.” (53:5)

Om Allâh hade låtit honom ta tag i Ibrâhîms eld och de marker och berg som den omgav och kasta dem till öst eller väst, skulle han gjort det. Om Han hade befallt honom att sätta Ibrâhîm på en plats långt bort från dem, skulle han gjort det. Om Han hade befallt honom att ta upp honom till himlen, skulle han gjort det.

Därefter gav författaren ett exempel. En rik och förmögen man frågar en fattig man och säger:

”Behöver du pengar? Behöver du ta ett lån? Vill du ha en gåva eller någonting annat?”

Detta är något mannen förmår att utföra. Det hade inte ansetts vara avguderi om han hade accepterat dessa frågor.