89 – Islam är huvudangelägenheten

I hadîthen nämns det (i betydelse): 

”Islâm är huvudangelägenheten, bönen är dess pelare och kamp för Allâhs sak är dess höjdpunkt.”[1]

 


FÖRKLARING

 

Författaren (rahimahullâh) vill med denna hadîth bevisa att allting har en huvudangelägenhet. Huvudangelägenheten som Muhammad (sallâ Allâhu  alayhi wa sallam) kom med är islam. 

… bönen är dess pelare – Ty islam upprätthålls endast via den. Således är den mest korrekta åsikten att den som inte förrättar bönen är otrogen och har ingen islam.

Kamp för Allâhs sak är dess höjdpunkt – Det vill säga dess högsta och fullkomligaste faktor är kamp för Allâhs sak. Detta beror på att den som har rättat till sig själv försöker även att rätta till andra via kamp för Allâhs sak. Detta görs för att islam skall etableras och för att Allâhs ord skall vara det högsta. Den som strider för att Allâhs ord skall vara det högsta, strider för Allâhs sak. Följaktligen uppnås denna höjdpunkt eftersom det är via den som islam höjer sig över andra religioner. 

[1] Ahmad (5/231-237), at-Tirmidhî (5/13) och Ibn Mâdjah (2/1394).