89. Den fjärde kuriosan med profethyllningen

Den fjärde kuriosan: När följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om hur de skulle hylla honom lärde han dem den första och den fjärde hyllningsbönen. Det bevisar den bästa hyllningen till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han valde endast det noblaste och bästa till sig själv och dem. Utmed det sade an-Nawawî i ”Rawdhat-ut-Tâlibîn” att den som svär vid Allâh att han skall hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det bästa sättet inte uppfyller sin svordom om han inte hyllar honom på de omnämnda sätten. as-Subkî sade att den som hyllar honom på det viset har försäkrat sig om att han verkligen har hyllat honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan alla andra hyllningar är tveksamma. När följeslagarna frågade honom om hur de skulle hylla honom sade han: ”Säg:

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم [و آل إبراهيم]، إنك حميد مجيد. و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على [إبراهيم و]آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm [och Ibrâhîms ätt]. Dig tillhör allt lov och pris. Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat [Ibrâhîm och] Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”

Det var alltså sådär de skulle hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Haytamî nämnde detta i ”ad-Durr al-Mandhûd”1. Därefter nämnde han att målet uppfylls av alla sätt som nämns i de autentiska hadîtherna2.

12/25 i manuskriptet.

21/27 i manuskriptet.