89. al-Qummîs sjätte förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

”Det finns bland dem de som tror på honom men också de som har vänt honom ryggen. Helvetets högt flammande eld är het nog [för dem].”1

”Det vill säga vissa tror på de troendes ledare och de är Salmân, Abû Dharr, al-Miqdâd och ´Ammâr. Andra har vänt honom ryggen och de är de som har berövat Muhammads familj och deras anhängare på deras rättighet. Om dem uppenbarades:

وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

”Helvetets högt flammande eld är het nog [för dem].”2

Râfidhahs hatiska lära mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är så pass hjärntvättande att de som lider av den är de största lögnarna med de nedrigaste karaktärerna. Ingen ljuger så grovt om Allâh som de. Ingen förvränger Hans väldiga Skrift som de.

De omnämnda verserna handlar om judarna och hur de hädar Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans budskap samt hur de hädar budskapen som förkunnades av Ibrâhîm och hans bästa avkomma bland profeterna och de troende. Râfidhah vinklar allt det mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förbannar dem, gör Takfîr på dem och dömer dem till evigt helvete. När Râfidhah talar om tron så syftar de på tron på ´Alî och imamerna och inget annat. Enligt Râfidhah finns det bara fyra troende: Salmân, Abû Dharr, al-Miqdâd och ´Ammâr.

14:55

2Tafsîr al-Qummî (1/140-141).