88. Rätt tro på Allâh

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 91-92

Tron på Allâh består av fyra dogmer:

1 – Tron på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) existens. Exempelvis säger Allâh (ta´âlâ):

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.”1

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.”2

2 – Tron på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) herravälde. Det innebär att människan ska vara övertygad om att Allâh (´azza wa djall) är Skaparen och Försörjaren som upplivar och avlivar. Han är den Rike och den Berömvärde som ger och håller igen, som gagnar och skadar. Han förmår allt, Han förfogar över hela skapelsen och Han gör vad Han vill:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”3

Denna sorts monoteism är emellertid otillräcklig så länge inte de resterande sorterna uppfylls. Beviset för det är att Qurayshs vantrogna erkände att Allâh (´azza wa djall) är Skaparen och Försörjaren som upplivar och avlivar varvid de ändå inte var muslimer. Ty de dyrkade inte Allâh (tabârak wa ta´âlâ) allena.

3 – Tron på Allâhs suveräna rätt till dyrkelse. Det vill säga att Han allena har rätt att dyrkas. Inga skapelser har rätt att dyrkas. Dyrkan omfattar alla tal och handlingar, såväl dolda som uppenbara, som Allâh älskar och behagas av.

4 – Tron på Allâhs essens, namn och egenskaper i enlighet med vad som står i Qur’ânen och Sunnah.

Den som tror på Allâh på det ovannämnda sättet är troende. De tre typerna av monoteism är sammanbundna med varandra. Den som tror på Allâhs herravälde och namn och egenskaper förväntas också att dyrka Honom allena. Att bekräfta Allâhs herravälde och namn och egenskaper fordrar att Han allena också dyrkas, och att dyrka Honom allena som sig bör fordrar också att Hans herravälde och namn och egenskaper bekräftas.

12:255

257:3

321:23