88. Muhammads storslagna status

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 96-100

Så lyder den bekräftade medlingen och dess villkor. Därtill består den av flera typer. Vissa är specifika för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan andra är gemensamma bland alla andra profeter, änglar, rättfärdiga och barn som dog innan könsmognad – alla ska ha rätt till medling inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

Det finns som sagt flera medlingar som är specifika för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen:

1 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling på Samlingsplatsen på Domedagen. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag är människornas mästare på Domedagen. Vill ni veta anledningen? På Domedagen samlar Allâh alla människor på en enda plats. De kommer att höra en ropare, deras blickar kommer att bli skärpta och solen kommer att komma dem nära. Människorna kommer att uppleva en outhärdlig oro och svårighet. De kommer att säga till varandra: ”Ser ni inte vad ni upplever? Skall ni inte se vem som kan medla för er hos er Herre?” De kommer att säga till varandra: ”Gå till Âdam.” De går till Âdam och säger: ”Âdam! Du är mänsklighetens fader. Allâh skapade dig med Sin hand, blåste in Sin själ i dig och befallde änglarna att göra Sudjûd till dig. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då säger Âdam: ”Min Herre har aldrig varit så arg, och kommer aldrig att vara så arg, som Han är idag. Han förbjöd mig trädet varpå jag trotsade Honom. Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan, gå till Nûh.” Då går de till Nûh och säger: ”Nûh! Du är det första sändebudet på jorden. Allâh sade att du är en tacksam slav. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då säger Nûh: ”Min Herre har aldrig varit så arg, och kommer aldrig att vara så arg, som Han är idag. Jag hade rätt till en bönhörd bön och den bad jag mot mitt folk. Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan, gå till Ibrâhîm.” Då går de till Ibrâhîm och säger: ”Ibrâhîm! Du är Allâhs förtrogne vän och profet på jorden. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då säger Ibrâhîm: ”Min Herre har aldrig varit så arg, och kommer aldrig att vara så arg, som Han är idag.” Han nämnde sina lögner och sade: ”Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan, gå till Mûsâ.” Då går de till Mûsâ och säger: ”Mûsâ! Du är Allâhs sändebud! Allâh särskilde dig från alla andra människor med Sitt budskap och Sitt tal. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då säger Mûsâ: ”Min Herre har aldrig varit så arg, och kommer aldrig att vara så arg, som Han är idag. Jag dödade en människa utan tillstånd. Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan, gå till ´Îsâ.” Då går de till ´Îsâ och säger: ”´Îsâ! Du är Allâhs sändebud. Du talade med människor när du låg i vaggan. Du är ett ord och en själ från Honom som Han försåg Maryam med. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då säger ´Îsâ: ”Min Herre har aldrig varit så arg, och kommer aldrig att vara så arg, som Han är idag. Jag bryr mig bara om mig själv. Gå till någon annan, gå till Muhammad.” Då går de till mig och säger: ”Muhammad! Du är Allâhs sändebud och den siste profeten. Allâh har förlåtit alla dina synder. Medla för oss hos din Herre! Ser du inte vad vi upplever?” Då beger jag mig iväg tills jag står under tronen varpå jag faller ned i Sudjûd inför min Herre. Därefter får Allâh mig att lova och prisa Honom på ett sätt Han aldrig har låtit någon annan göra. Sedan sägs det: ”Muhammad! Lyft på huvudet. Fråga och du kommer att få, medla och du kommer att bönhöras.” Jag lyfter på huvudet och säger: ”Herre! Mitt samfund! Mitt samfund!” Då sägs det: ”Muhammad! De från ditt samfund som inte skall ställas inför rätta skall du föra in i paradiset genom dess högra port. Alla andra paradisets portar har de gemensamt tillträde till med de andra människorna.” Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att avståndet mellan två av paradisets luckor är som avståndet mellan Makkah och Hadjar, eller som avståndet mellan Makkah och Busrâ.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att få medla först efter att ha åkallat och bett sin Herre om lov. Han kommer inte att medla omedelbart; han kommer att falla ned på ansikte, åkalla, lova Allâh och söka Hans närhet via Hans namn och egenskaper. Därefter får han lov att medla. Han kommer att medla för skapelsens rättegång varvid Allâh godkänner hans medling och kommer för att döma Sina slavar. Allâh (subhânah) sade:

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Nej! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt, och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”2

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel? Då har domen fullbordats och allt har gått tillbaka till Allâh.”3

Denna profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling lyfter upp en väldig status som Allâh har begåvat honom med. Detta är den berömvärda position som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) benämnde när Han sade:

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”4

Ty alla skapelser kommer att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för den. Där och då kommer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dygd att skina.

1al-Bukhârî (7510) och Muslim (194).

289:21-22

32:210

417:79