88. Meningslös trosbekännelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 93-94

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Allâhs fiender förstår inte betydelsen av dessa hadîther. Usâmahs hadîth handlar om att han dödade en man som sade sig vara muslim eftersom han trodde att han gjorde så utav rädsla för sitt liv och sin egendom. Den som säger sig vara muslim får inte lov att ofredas till dess att motsatsen bevisas. I samband med den händelsen uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Troende! När ni går ut för Allâhs sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er: ”Du är inte en av de troende.”1

Det vill säga att ni försäkrar er. Versen bevisar att en sådan person måste fredas och hans tillstånd försäkras. Det är först när det klargörs att denne avviker från islam som han avlivas. Till följd därav befaller Han (ta´âlâ) förvissing. Om han inte hade avlivats oavsett vad efter att ha uttalat trosbekännelsen, hade förvissningen varit meningslös.

FÖRKLARING

Det vill säga de hadîther som de sprider sina tvivel kring. Därefter förklarade författaren (rahimahullâh) deras betydelser.

Usâmahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth handlar om att han dödade en avgudadyrkare efter att denne uttalat trosbekännelsen, ty Usâmah trodde inte att mannen var ärlig utan att han sade sådär bara för att skona sitt liv. Det bevisar inte att varenda en som uttalar trosbekännelsen är muslim med heligt blod; det bevisar att den som uttalar trosbekännelsen måste fredas och sedan följas upp. Författaren argumenterade med Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Troende! När ni går ut för Allâhs sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er: ”Du är inte en av de troende.”

Allâh (ta´âlâ) befallde försäkran. Det i sig bevisar att om motsatsen bevisas efter denna försäkran, behandlas personen därefter. Skulle det konstateras att personen gör sig skyldig till något som går emot islam, avlivas han. Annars hade den aktuella försäkran varit meningslös. I vilket fall som helst, utgör Usâmahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth inget bevis för att den som uttalar trosbekännelsen medan han dyrkar statyer, döda, änglar, djinner och andra är muslim.

14:94