88 – Det är obligatoriskt att styra med Allâhs uppenbarelse

Beviset är Hans (ta´âlâ) ord:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar avguderi och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allâh hör allt, vet allt.” (2:256) 

Detta är betydelsen av ”det finns ingen sann gud utom Allâh”.


FÖRKLARING

 

Beviset – Det vill säga beviset för att det obligatoriskt att döma enligt Allâhs uppenbarelse och förneka avguderi.

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor… – Det är inte tillåtet att någon blir påtvingad till att anta religionen, ty dess bevis, klargöranden och förtydliganden är uppenbara. Således sade Han efteråt:

قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

”Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd.” (2:256)

Om det korrekta klargörs från det felaktiga, kommer samtliga sunda själar att välja det korrekta i stället för det felaktiga.

”Den som förnekar avguderi och som tror på Allâh… – Allâh (´azza wa djall) nämnde att man förnekar avguderi innan man tror på Honom. Saker och ting blir först kompletta när alla hinder röjs bort innan det bekräftade finns på plats. 

”… har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika – Det vill säga har greppat ett hårt grepp. Det säkra fästet är islam.