87. Uppnås enighet via uppvigling mot makthavare?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 214-216

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 87: Uppnås enighet via uppvigling och upphetsning mot makthavare?

Svar: Sådant görs av sabotörer och skvallrare som suktar efter kaos och splittring i det islamiska samhället. Förr i tiden försökte hycklarna göra samma sak då de ville avleda muslimerna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att splittra samhället1. De sade:

لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا

”Ge ingenting till dem som sluter upp kring Allâhs sändebud; då ger de sig nog av härifrån!”2

Det är alltså typiskt hycklare och sabotörer att försöka splittra på makthavare och medborgare. Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

”Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: ”Vi vill bara förbättra och ställa till rätta.”3

Han som vill makthavare och medborgare väl är rena motsatsen. Han kämpar för att medborgarna ska tycka om makthavarna och vice versa, ena och undvika allt som orsakar splittring.

1De hetsar till revolt mot makthavare ehuru de själva inte revolterar. De lärde kallar dem Sittarna (القعدية). Då Ibn Hadjar (rahimahullâh) tog upp vilsna sekter nämnde han Sittarna och sade:

”De förskönar revolt mot makthavare utan att revoltera.” (Fath-ul-Bârî (1/459))

Dessutom sade han:

”De var inte kända för att kriga utan för att fördöma makthavare för deras orättvisor, kalla till sin ideologi samt försköna och rättfärdiga revolter.” (Tahdhîb-ut-Tahdhîb (8/114))

Sittarna tillhör som sagt Khawâridj. Således ska ingen få för sig att Khawâridj är enkom de som revolterar väpnat mot makthavare. Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade när han tog upp individer vilkas dogmer hade kritiserats:

”´Imrân bin Hittân. Han anklagades för att tillhöra Sittarna från Khawâridj.” (Fath-ul-Bârî (1/460))

Oftast är Sittarna farligare än Khawâridj. Ty uppvigling mot makthavare har större inverkan, framför allt om uppviglaren är vältalig och visar Sunnah. ´Abdullâh bin Muhammad adh-Dha´îf (rahimahullâh) sade:

”Sittande Khawâridj är vidrigare än Khawâridj.” (Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 271, av Abû Dâwûd)

263:7

32:11