87. Medverka inte i konflikter

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 154

Författaren (rahimahullâh) sade också:

”… eller krig i tid av prövningar.”

Det är ännu en sakfråga. Det är inte tillåtet att medverka i konflikter. Många hadîther gör gällande att svärd ska knäckas och människor stanna inomhus. Sådana konflikter är inte för Allâhs sak utan för jordiska ändamål. Blanda dig därför inte i dem. Abû Barzah (radhiya Allâhu ´anh) sade om konflikten mellan az-Zubayr och Marwân:

”De krigar bara för jordiska ändamål.”

Han själv medverkade inte i stridigheterna. Ibn ´Umar, Muhammad bin Maslamah och andra var inte med i någon konflikt. Ty de handlade efter profetiska riktlinjer som påbjuder distansering från konflikter.