87. Gravdyrkarnas paradox

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 93

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Dessa ignoranter håller dock med om att den som dementerar Uppståndelsen hädar och avlivas ehuru han säger att det inte finns någon gud utom Allâh. Detsamma säger de om den som dementerar någon av islams pelare. Hur kan denne gagnas av trosbekännelsen om han förnekar monoteism som är grunden till sändebudens religion men inte om han förnekar en förgreningsfråga?

FÖRKLARING

Detta fordrar att de säger samma sak i båda fallen. Om de säger så om den som dementerar Uppståndelsen och någon av islams pelare ehuru denne säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh, kan de inte säga något mildare om den som förnekar monoteism som är grunden till sändebudens religion. Har inte den person som förnekar monoteism mer rätt att anklagas för otro än den som förnekar bönens eller allmosans plikt? Denna erfordring är korrekt och oundviklig.