87. Försök inte förstå Qur’ânen utan hjälp av Sunnah

Det hör till dagens konstigheter och det vetenskapliga kaoset att vissa människor, närmare bestämt Muhammad Is´âf an-Nashâshîbî i boken ”al-Islâm as-Sahîh”, vågar förneka hyllningen till ätten i samband med hyllningen till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta trots att handlingen har rapporterats hos bland andra al-Bukhârî och Muslim via flera följeslagare däribland Ka´b bin ´Udjrah, Abû Humayd as-Sâ´idî, Abû Sa´îd al-Khudrî, Abû Mas´ûd al-Ansârî, Abû Hurayrah och Talhah bin ´Ubaydillâh. När de frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om hur de skulle hylla honom, lärde han dem dessa fraser. Hans argument är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

”Hylla honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!”1

Allâh nämnde nämligen ingen med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter dementerade han starkt att någon följeslagare skulle ha ställt den frågan eftersom hyllningen har en känd betydelse, nämligen bön; hur kunde de fråga något sådant?

Det är en uppenbar villfarelse. De frågade ju inte om hyllningens betydelse, utan om dess tillvägagångssätt. Således finns det inga konstigheter. De frågade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det föreskrivna tillvägagångssättet som endast kan kännas via den vise och vetande Lagstiftaren. Det är som om de skulle fråga honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den obligatoriska bönens tillvägagångssätt i samband med Allâhs (ta´âlâ) order:

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ

”Förrätta bönen…”2

Bara för att de kände till bönens språkliga betydelse betyder det inte att de inte behövde fråga om dess tillvägagångssätt. Det är klart och tydligt.

Angående hans argument, så utgör det ingenting. Det är allmänt känt bland muslimerna att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade Allâhs ord. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Påminnelsen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde hur han skulle hyllas och nämnde ätten. Därför är det obligatoriskt att godta det eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er.”4

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den autentiska och kända hadîthen:

”Jag har förvisso fått Qur’ânen tillsammans med dess motsvarighet.”

Den nämns i ”al-Mishkâh”5.

Jag undrar vad an-Nashâshîbî och alla som föll för hans förtrollande ord säger om den som negerar Tashahhud i bönen och den menstruerande kvinnans uteblivna bön och fasta. Allâh (ta´âlâ) nämner ju inte Tashahhud i Qur’ânen. Det enda som nämns är den stående positionen, Rukû´ och Sudjûd. Inte heller nämner Allâh (ta´âlâ) i Qur’ânen att den menstruerande kvinnan inte är ålagd att be eller fasta. Alltså måste hon både be och fasta. Håller de med personen som negerar det eller fördömer de honom? Om de godtar det – vilket jag inte hoppas att de gör – så har de gått långt vilse och lämnat den muslimska församlingen. Och om de inte godtar det, så har de rätt. Såsom de fördömer personen som negerar fördömer vi an-Nashâshîbî.

Muslim! Jag varnar dig för att försöka förstå Qur’ânen utan hjälp av Sunnah. Du kommer inte att klara av det om du så är din tids Sîbûyah. Du har ett exempel framför dig. an-Nashâshîbî hör till dagens kunnigaste språkvetare. Du ser hur han går vilse när han luras av sin språkkunnighet och inte tar hjälp av Sunnah för att förstå Qur’ânen. Faktum är att han till och med negerar Sunnah. Jag har många exempel på det jag talar om, men det finns inget utrymme till att nämna dem. Det jag har nämnt är nog och Allâh är Den som skänker framgång.

133:56

22:43

316:44

459:7

5163 och 4247.