87. Flicknamn på ف

Fâ’izah –فائزة

Fadhîlah –فضيلة