87. Den islamiska dogmens fundament

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 91

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

84 – Tron är tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Sista dagen och ödet, det goda i det och det onda i det, det ljuvliga i det och det bittra i det – allt är från Allâh (ta´âlâ).

FÖRKLARING

Tron definieras av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med goda handlingar och sjunker med synder. Människor varierar som sagt när det kommer till tron. Den som besitter den bästa lydnaden och fullkomligaste vägledningen innehar också en fullkomlig tro. Ju mer en människa slarvar med lydnad eller faller i synder frånsett avguderi, desto mer sjunker hennes tro. När Djibrîl (´alayhis-salâm) frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron svarade han:

Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”1

Dessa är trons sex pelare och den islamiska dogmens fundament.

1Muslim (8).