87. al-Qummîs fjärde förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

”Har du inte lagt märke till dem som [påstår att de] är rena? Men Allâh [ensam] skänker renhet, [skänker den] åt den Han vill; men [ingen] skall få lida ens så mycken orätt som ryms på en tråd.”1

”Hans ord:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ

”Har du inte lagt märke till dem som [påstår att de] är rena?”

syftar på dem som kallar sig själva för ”as-Siddîq”, ”al-Fârûq” och ”Dhûn-Nûrayn”.”2

Versen behandlar judarna och de kristna som sade att de är Allâhs barn och älskade:

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى

”Och de säger: ”Ingen skall stiga in i paradiset som inte är jude” – eller ”kristen”.”3

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً

”De säger: ”Eldens straff skall inte drabba oss mer än ett begränsat antal dagar.”4

Râfidhah påminner om dem när de prisar sig själva och ljuger om Allâh, ´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. Deras lögner om sin nivå överträffar judarnas och de kristnas lögner.

Vad as-Siddîq, al-Fârûq och Dhûn-Nûrayn (radhiya Allâhu ´anhum) beträffar, så har de inte alls prisat sig själva med dessa namn; Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sanna troende har gjort det.

al-Qummî sade:

”Hans ord:

وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

”… men [ingen] skall få lida ens så mycken orätt som ryms på en tråd.”

Det vill säga hinnan på en dadel. Därefter talade Han indirekt om dem och sade: ”Titta hur de ljuger om Allâh och tar orättvist Muhammads familjs rätt från dem.”5

1 – as-Siddîq, al-Fârûq och ´Uthmân Dhûn-Nûrayn (radhiya Allâhu ´anhum) har inte alls prisat sig själva. De hörde till de mest gudfruktiga människorna. Den som läser historia vet det. Abû Bakr sade inte:

”Jag är as-Siddîq (den sanningsenlige).”

´Umar sade inte:

”Jag är al-Fârûq (han som skiljer mellan sanning och osanning).”

´Uthmân sade inte:

”Jag är Dhûn-Nûrayn (besittaren av de två ljusen).”

De som sade så var de troende som kände till deras tillstånd, status, karaktärer och handlingar. Det är den troendes tidiga glada budskap, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade6. Under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid vittnade följeslagarna om att de tre är samfundets bästa människor. Det har rapporterats mångfaldigt från ´Alî att Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) är bättre än han.

2 – De tre renläriga kaliferna har inte alls berövat Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj någon rätt. De rentav ärade dem. ´Umar gav Hâshims ätt företräde framför sin egen ätt, Banû ´Adiyy, och han gav Usâmah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slav, företräde framför sin egen son ´Abdullâh.

3 – Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är mänsklighetens bästa samfund. De var de mest gudfruktiga och sanningsenliga människorna. Det är inte känt att någon av dem har ljugit. Hur kan då Bâtiniyyah säga att de ljög om Allâh? Mänskligheten känner inte till större lögnare än Râfidhah och framför allt deras Bâtiniyyah som den här syndige lögnaren.

14:49

2Tafsîr al-Qummî (1/140).

32:111

42:80

5Tafsîr al-Qummî (1/140).

6Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till och med:

”På dig finns en profet, en sanningsenlig och en martyr.”