86. Tron på Vågen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 66-67

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vågarna kommer att resas för vägning av slavarnas handlingar. Det ska gå dem väl i händer vilkas vågskål väger tungt.

FÖRKLARING

Till Domedagens händelser är det också obligatoriskt att betro Vågen vari handlingar vägs. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.”1

I en annan vers står det:

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

”… och de vars vågskålar väger lätt är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.”2

Vågen kommer att ha två vågskålar och en tunga. Goda handlingar läggs i en vågskål och dåliga handlingar läggs i en annan vågskål. Om vågskålen med goda handlingar väger tyngre, hamnar personen i paradiset. Och om vågskålen med dåliga handlingar väger tyngre, hamnar personen i helvetet. Det bevisar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) rättvisa; Han behandlar ingen orättvist.

Denna våg måste betros som sann och verklig och att den är föremål för vägning av handlingar, vilket Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat om för oss. Mu´tazilah säger att den är immateriell och overklig. Enligt dem står Vågen för skipad rättvisa på Domedagen. Deras teori är falsk och deras tolkning är osund. Det är inte tillåtet att förvränga konkreta och autentiska texter i Qur’ânen och Sunnah. Det är inte tro att tolka och vinkla dem, ty tro är att du tror på allt som har kommit från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sant.

Vågarna är alltså sanna och däri ska handlingar vägas på Domedagen. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

Då skall den vars vågskål väger tungt gå till ett liv i lycksalighet, men den vars vågskål väger lätt skall se sig innesluten i en avgrund. Och vad kan låta dig förstå vad det betyder? En omfamnande eld!”3

Detta är alltså Vågen; goda och onda handlingar ska vägas i den.

17:8-9

223:103

3101:6-11