86. Skaparen är ovanför Sin tron

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, s. 106

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Vad som också bevisar att Skaparen (tabarâk wa ta´âlâ) är över alla ting, ovanför Sin majestätiska tron, och inte inkarnerad i platser, är Hans (ta´âlâ) ord:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Hans fotpall omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Väldige.”1

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Han är den Höge, den Store.”2

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

Han känner allt det som är dolt och uppenbart, den Store, Den som är högt upphöjd över allt.”3

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”4

Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att säga i Sudjûd:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Höge, från brister.”

Han (ta´âlâ) sade om martyrerna:

بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

”Nej, de lever hos sin Herre och de försörjs.”5

Han (ta´âlâ) berättade att Faraos hustru sade:

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset hos Dig.”6

12:255

234:23

313:9

487:1

53:169

666:11