86. Revolter är förbjudna i alla fall

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 151-152

Vi ber Allâh förse muslimerna med välvilliga makthavare. En makthavare som inte vill samfundet väl kommer inte att känna doften av paradiset. Makthavaren måste vara välvillig. Till hans välvilja hör att han tillämpar Allâhs lag och föreskrift på samfundet och uppfostrar söner, generationer och arméer i enlighet med Qur’ânen och Sunnah. Det är muslimernas plikt.

Allâh har skapat er och gett er makt på jorden som har erövrats i islams namn. Egypten, Nordafrika, Öst, Väst, Irak och Khurasân – alla dessa länder erövrades med Qur’ânen och Sunnah. Hur kan Qur’ânen och Sunnah glömmas bort? Hur kan Allâh glömmas bort? Hur kan Hans (subhânah) lag glömmas bort? Endast Han har rätt att döma. Ingen annan än Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har rätt att döma.

Revolter är förbjudna i alla fall eftersom de medför ändlös skada. Det kan historia bevisa. Vår samtid kan bevisa det. Saker och ting ska skötas vist.