86. Den andra kuriosan med profethyllningen

Den andra kuriosan: Den ädle läsaren inser att alla olika fraser innehåller hyllning av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt, hustrur och avkomma tillsammans med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför är det varken Sunnah eller överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order att bara säga:

اللهم صل على محمد

”Allâh! Hylla Muhammad.”

Man måste läsa någon av de fraserna som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till fullo. I den frågan finns det ingen skillnad mellan första och andra Tashahhud. Det sade Imâm ash-Shâfi´î:

”Fraserna i första Tashahhud är desamma som i andra Tashahhud. Det finns ingen skillnad. Tashahhud innebär att man läser trosbekännelsen och hyllar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är ogiltigt att bara nöja sig med en av dem.”1

Angående hadîthen:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste inte längre än trosbekännelsen efter två Raka´ât.”

Hadîthen är mycket svag, vilket jag har fastställt i ”adh-Dha´îfah”2.

1al-Umm (1/102).

25816.