86. al-Qummîs tredje förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ

”Har du inte sett hur de som [tidigare] fått ta emot något av uppenbarelsen byter bort den mot villfarelse och vill att [också] ni far vilse.”1

”Hans ord:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ

”Har du inte sett hur de som [tidigare] fått ta emot något av uppenbarelsen byter bort den mot villfarelse…”

syftar på dem som avvek från de troendes ledare:

وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ

”… och vill att [också] ni far vilse.”

Det vill säga lockade människorna från de troendes ledares ledarskap som är den raka vägen.”2

Titta bara hur den här kättaren vilseleder med ledarskapet som uppfanns av Ibn Saba’ och som förkastas av ´Alî, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och alla andra muslimer. ´Alî ville döda juden Ibn Saba’ på grund av hans lögner däribland att ´Alî var den utsedde efterträdaren till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men Râfidhah klarar inget annat än att motsäga ´Alî och de andra muslimerna och följa Ibn Saba’ och hans falskheter. Faktum är att Râfidhah har gått om honom med längder och förvrängt många Qur’ân-verser för den här lögnens sak och för att kunna göra Takfîr på följeslagarna och alla andra troende.

Râfidhah! Allâh uppenbarade versen i samband med att Han fördömde, förkastade och gjorde Takfîr på judarna. Ty de hädar Allâh och Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans budskap. De förnekar de glada budskapen om honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans drag och hans samfunds drag. Era själar klarar inte av att tillämpa den här versen på judarna, så ni tillämpar den istället på Allâhs bästa skapelser efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskar dessa människor mest efter profeterna medan Satan och hans förtrogna hatar och avskyr dem mest.

Judarna, de kristna och Râfidhah vill att följeslagarna och de resterande troende avviker från Allâhs väg. Samtidigt ville följeslagarna vägleda människorna. De kämpade för Allâhs sak för att vägleda människorna till Allâhs raka väg. Allâh lät dem göra det ehuru Râfidhah tar illa upp.

14:44

2Tafsîr al-Qummî (1/139).