85. Den som inte ber hädar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 146-147

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade också:

Det är obligatoriskt att be samlingsbön som det kallas till, så länge det inte finns något skäl som tillåter frånvaro. Tarâwîh är Sunnah. Vi vittnar att den som avsiktligt utelämnar bönen är otrogen. Vittnesbörd och avsägelse är innovationer.”

KOMMENTARER

Detta bevisar Ibn Khafîfs djupa kunskap. Att han tar så tydlig ställning i kontroversiella frågor bevisar hans väl genomförda analyser och djupa kunskap. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”2

1Muslim (82).

2at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.