85. Avvikelse från Herrens naturliga lag

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 149-150

al-Haytamî höll med och sade:

”Utifrån dessa autentiska hadîther och alla relaterade hot är det klart och tydligt att de omnämnda handlingarna hör till de stora synderna. Jag har kommit fram till att våra imamer har två åsikter gällande denna liknelse. En åsikt säger att liknelsen är förbjuden. Den åsikten valde an-Nawawî. En annan åsikt säger att den är föraktfull. Den åsikten valde ar-Râfi´î. Den korrekta och riktiga åsikten är att handlingen är förbjuden, precis som an-Nawawî sade samt alla föregående hadîther. Därefter såg jag att även andra författare inkluderade dem till stora synder.”1

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”at-Tabarî sade: ”En man får inte likna en kvinna sett till kläder och utsmyckning som är typisk för kvinnor, och vice versa. Shaykh Abû Muhammad bin Abî Djamrah sade: ”Tillsynes gäller förbudet all sorts liknelse, men sett till andra hadîther förstår man att domen gäller klädsel och vissa egenskaper, drag och dylikt. Förbudet gäller alltså inte goda handlingar som görs av kvinnor. Visdomen bakom förbannelsen är att den aktuella liknelsen innebär avvikelse från den natur som den Allvise Allâh har stadgat. Samma visdom återkommer i den förbannelse som drabbar hårförlängande kvinnor: ”… kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”23

Med andra ord är det bekräftat att kvinnan inte får klä sig som en man. Hon får alltså inte ta på sig det manliga vallfärdare har på sig och dylika kläder. Vissa muslimska tjejer idag har på sig jackor och byxor. Det är inte heller tillåtet ehuru bådadera täcker bättre än andra utländska kläder. Lär av detta, ni som ser klart!

1az-Zawâdjir (1/126).

2al-Bukhârî (10/306), Muslim (6/166-167) med flera via Ibn Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnor som tatuerar och ber om att bli tatuerade, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten och kvinnor som filar – kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”

Lägg på minnet att den som ändrar på Allâhs skapelse utan Hans tillstånd följer Satan som sade:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

”Och jag skall leda dem på villovägar och inge dem förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska Allâh skapelse.” Den som väljer Djävulen till beskyddare i Allâhs ställe har gjort en uppenbar förlust.” (4:119)

3Fath-ul-Bârî (10/273-274).