85. al-Qummîs andra förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا

”Den Dagen skall de otrogna och de som inte lydde sändebudet önska bli uppslukade av jorden; och de kommer inte att kunna dölja för Allâh något av det som de har sagt [eller gjort].”1

”De som tog de ledarskapet från de troendes ledare skall önska att jorden uppslukade dem då de tog makten från honom och att de inte hade dolt något av det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om honom.”2

Titta bara på denna Bâtinî-förvrängning. Versen handlar om de otrogna som beljög Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skräcken som de skall uppleva på Domedagen. Denne Râfidhî tillämpar dem på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som trodde på Allâh, Hans sändebud, Hans skrifter och så vidare och kämpade med sina egendomar och liv för Allâhs sak. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dem när han dog.

14:42

2Tafsîr al-Qummî (1/139).