84. Skillnad mellan Ahl-us-Sunnahs definition av tron och at-Tahâwîs

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 83

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

80 – Tron består av tungans erkännande och hjärtats bekräftelse.

81 – All föreskrift och allt klargörande som har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sanna.

FÖRKLARING

Du ska veta att enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består tron faktiskt av tungans tal, hjärtats bekräftelse och kroppens handlingar. Den stiger och den sjunker; den stiger med lydnad och den sjunker med olydnad.

Till tron hör också att alla autentiska föreskrifter och besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska betros. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm; allt som har förkunnats av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste accepteras, bekräftas och efterlevas.