84 – Sändebudens största uppdrag

Det största som sändebuden kallade till, från det första Nûh (´alayhis-salâtu was-salâm) till det sista Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), var Tawhîd. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: ”Dyrka Allâh och håll er borta från avguderi.”” (16:36)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan sann gud än Jag – tillbe Mig!”” (21:25)

Det första var Nûh (´alayhis-salâm) och det sista var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Beviset för att den förste var Nûh (´alayhis-salâm) är Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

”Vi har uppenbarat för dig liksom Vi uppenbarade för Nûh och profeterna som följde efter honom.” (4:163)

 


FÖRKLARING

 

Här klargjorde Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) att det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâtu was-salâm). Det bevisade han med Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

”Vi har uppenbarat för dig liksom Vi uppenbarade för Nûh och profeterna som följde efter honom.” (4:163)

Det har bekräftats i den Autentiska i hadîthen om Medlingen:

”Människorna kommer att gå till Nûh och säga till honom: ”Du är det första sändebudet som Allâh har skickat till jorden.””[1]

Nûh är alltså det första sändebudet. Härmed får vi reda på felet vissa historiker har fallit i då de säger att Idrîs (´alayhis-salâtu was-salâm) var före Nûh. Det är uppenbart att Idrîs var en av de israeliska profeterna.

Det sista sändebudet var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och profetlängdens sigill. Allâh har kunskap om allt.” (33:40)

Det finns ingen profet efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som säger något annat är en lögnaktig hedning som har lämnat islam.

 

[1] al-Bukhârî (7510) och Muslim (193).