84. Revolter resulterar alltid med större skada

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 149-150

Madînahs revolt mot Yazîd gjorde större skada än nytta. Folkets uppror mot Banû Umayyah och Banûl-´Abbâs resulterade med förstörelse, destruktion och undergång. Muslimer har inte gagnats något av revolter. Alltid resulterar revolter med större skada än nytta.

Dra lärdom av Somalia och dess makthavare. De revolterade mot honom och ledde landet till oändliga prövningar och blodbad som pågår fram till skrivande stund. Titta vad som händer nu i Irak efter Saddams fall? Vad ska hända med demonstranterna? Vilka följder får demonstrationerna nu? Vid Allâh! Demonstrationer har inget med islam att göra.

Vissa författare utropar enighet om demokrati. Deras utgångspunkt är demokrati. Alla folkliga krav utgår från demokrati och inte islam. De är genomsyrade i demokrati. Stackars islamiska undergång! Vi ber Allâh förse länderna med välvilliga lärde som styr dem med Qur’ânen och Sunnah samt välvilliga och rättfärdiga ledare som styr med Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) föreskrift i form av Qur’ânen och Sunnah.