84. Profethyllningens sjunde formulering

7 –

اللهم صل على محمد و على آل محمد، و بارك على محمد و على آل محمد، كما صليت و باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt. Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat och välsignat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”1

1an-Nasâ’î (47/159), at-Tahâwî och Abû Sa´îd bin al-A´râbî i ”al-Mu´djam” (2/79) med en autentisk berättarkedja. Ibn-ul-Qayyim tillskrev den Muhammad bin Ishâq as-Sarrâdj och autentiserade den i ”Djalâ’-ul-Afhâm”, sid. 14-15. Häri nämns Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt tillsammans, något Ibn-ul-Qayyim och hans lärare förnekade. Det har redan avvisats varför det inte finns något behov av repetition.