84. Profeterna accepterade inte avguderi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 89-90

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Ännu ett bevis i sakfrågan är det som Allâh berättade om israeliterna, trots deras islam, kunskap och rättfärdighet. De sade till Mûsâ:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

”Låt oss få en gud liksom de har gudar.”1

Likaså bad några följeslagare om ett träd att hänga vapen i i hopp om välsignelse. Då svor profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på att det påminde om israeliternas ord: ”Låt oss få en gud.”

Avgudadyrkarna har emellertid ett annat tvivel som de försöker argumentera med utifrån denna berättelse. De säger att varken israeliterna eller de som bad om ett träd i välsignande syfte hädade. Vi svarar då med att säga att varken israeliterna eller de som bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det utförde det. Det råder dock inga meningsskiljaktigheter om att israeliterna hade hädat om de hade gjort det, och detsamma hade de som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd gjort. Om de hade trotsat honom därefter och hängt sina vapen i ett träd i välsignande syfte, hade de hädat, vilket är erfordrat.

FÖRKLARING

Det vill säga ännu ett bevis för att en person kan säga eller göra något hädiskt omärkbart, är det som sades av israeliterna trots deras islam, kunskap och rättfärdighet. De sade till Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

”Låt oss få en gud liksom de har gudar.”

Likaså bad några följeslagare om ett träd att hänga vapen i i hopp om välsignelse varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh är större! Jag svär vid Honom i Vars Hand min själ ligger! Ni sade det som israeliterna sade till Mûsâ: ”Låt oss få en gud liksom de har gudar.” Ni kommer säkerligen att följa dem som var före er.”2

Detta bevisar att Mûsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa salâm) avvisade deras förfrågan å det hårdaste, vilket också är erfordrat. Dessa två ädla profeter godtog inte sina folks förfrågan, utan fördömde dem.

Vissa avgudadyrkare missbrukar dessa incidenter för att säga att varken följeslagarna eller israeliterna hädade. Det tvivlet avvisas då med att säga att varken följeslagarna eller israeliterna gjorde något efter att ha avvisats av de två ädla sändebuden.

17:138

2Ahmad (5/218) och at-Tirmidhî (1771) som sade:

”Hadîthen är autentisk och god.”