84. Obligatoriskt tålamod med alla makthavare

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 145-146

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade också:

Vi anser att man måste ha tålamod med makthavaren från Quraysh, oavsett om han är orättvis eller rättvis, så länge han ber fredags- och ´Îd-bönerna. Dessutom pågår kampen med dem fram till Domedagen.”

KOMMENTARER

Även om makthavaren i princip ska vara från Quraysh, uttalar sig Ibn Khafîf inte bra här. Man ska härda med makthavaren om han så inte är från Quraysh. Du får inte revoltera mot honom för att han är syndig så länge han inte hädar stort, oavsett om han är från Quraysh eller slav. När en person tar makt över människorna och de lovar honom trohetseden, eller om han tar makten via militärkupp, blir det obligatoriskt att bemöta honom med gehör och lydnad. Så har det rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är dock optimialt att makthavaren är från Quraysh om möjligt.