84. Maken ansvarar för makans klädsel

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 147-148

Abû Dâwûd sade:

”Jag hörde Ahmad bli frågad om en man få klä sin slavinna i huva. Han svarade: ”Han ska inte klä henne i herrkläder. Han ska inte likna henne vid män.”

Abû Dâwûd sade:

”Jag sade till Ahmad: ”Får han klä henne i tofflor?” Han sade: ”Nej, förutom om hon ska bruka dem till tvagning.” Jag sade: ”I förskönande syfte då?” Han svarade: ”Nej.” Jag frågade: ”Får hon raka av håret?” Han svarade: ”Nej.”1

adh-Dhahabî tog upp detta ämne i sin bok ”al-Kabâ’ir”, nämnde de föregående hadîtherna och sade:

”Den kvinna som klär sig i herrkläder liksom burnus, rockar eller åtsittande ärmar har efterliknat männen varför hon ådrar sig Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannelse. Det gäller även hennes make om han låter henne klä sig så, behagas av det och inte förbjuder henne. Mannen är ålagd att få kvinnan att lyda Allâh och förbjuda henne att trotsa Honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Troende! Skydda er själva och era familjer mot den Eld som har människor och stenar till bränsle.”2

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en herde och hon ansvarar för sin makes hem.”3

1Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 261. Detta har förbjudits uttryckligt. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att kvinnan rakar sitt huvud.”

Rapporterad av an-Nasâ’î (2/276) och at-Tirmidhî (2/19). Berättarkedjan hade varit autentisk om inte återberättaren velat mellan att återberätta den med och utan följeslagare i berättarkedjan. Trots att han var känd för att ha lätt för autentisering, kritiserade at-Tirmidhî berättarkedjan just på grund av den orsaken. Jag har tagit upp alla dess källor och vägar i ”adh-Dha´îfah” (678).

Tillsynes menade Ahmad att kvinnan inte får raka av sig håret, inte att hon inte får klippa sitt hår. En kvinna får nämligen klippa sitt hår. Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân sade:

”Jag och ´Â’ishahs di-broder kom hem till henne. Han frågade henne om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad efter utlösning… Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur var klippta såtillvida att deras hår gick ned till öronen.” (Muslim (1/176))

Kvinnor får klippa sig förutsatt att de inte efterliknar otrogna kvinnor; i så fall är det otillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

266:6

3al-Bukhârî (7138) och Muslim (1829).