84. Ledarskap obligatoriskt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 210-211

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 84: Kan ni säga något kort om samling, gehör och lydnad?

Svar: Allâh befallde det islamiska samfundet att enas om sanningen samtidigt som Han också förbjöd det splittring. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ

”Följ inte dem som splittrades.”2

Han (subhânah) befallde dem försoning i tid av oenighet och sade:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om en av dem grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder och frukta Allâh så att ni skall erfara barmhärtighet.”3

Muslimer kan emellertid varken enas eller samlas utan en rättfärdig ledning som ställer förtryckaren inför rätta och behandlar den förtryckte rättvist. Ledningen ska försvara sitt land, tillämpa de föreskrivna lagarna och bevara säkerheten. Sålunda är Ahl-us-Sunnah enade om att ledarskap är obligatoriskt4. Följeslagarna begravde inte ens profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrän de utsett en ledare efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följaktligen lovade de Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu anh) trohetslöftet. Det bevisar hur viktig sakfrågan är och att den inte får bagatelliseras.

13:103

23:105

349:9-10

4Det ska gälla ehuru makthavaren är syndig. Att Allâhs lag och föreskrift tillämpas på jorden håller Han mer kärt än att sakfrågan försummas och anarki råder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att ett föreskrivet straff tillämpas på jorden är bättre för människorna än att de får regn i fyrtio morgnar.” (Se ”as-Sahîhah” (231))