84. Integrerade djur

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/81)

9 – Även om tamåsnor är orena betraktas deras svett, saliv och snor som rena, ty de är integrerade med oss. Beviset för det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om katter:

De är inte orena; de lever bland er.”1

Det vill säga djur som blandas mycket med er. Om katten hade varit oren skulle den orsakat många svårigheter för er.

Även tamåsnor blandas mycket med oss, speciellt med den som brukar åsnor som transportmedel; den är alltid med honom. Det finns dock ett undantag här; lovliga hundar. Även om de blandas med oss förblir de orena. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om en hund slickar i era skålar ska de renas såtillvida att ni tvättar dem sju gånger varav den första gången ska vara med jord.”2

1Abû Dâwûd (75), at-Tirmidhî (92), an-Nasâ’î (68) och Ibn Mâdjah (367).

2Muslim (279).