84. Ett argument för att den döde gagnas av andras goda handlingar

Vad som kan vara värt att nämna i samband med att belöningen gagnar den döde är att det är rekommenderat att begravas bland rättfärdiga människor så att man kan ta del av deras godhet. Imâm Ahmad sade att den döde besväras av synderna som sker vid hans grav.

Det har rapporterats att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Se till att den döde inte begravs bredvid en dålig person.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Den döde besväras i graven av det som han besvärades i hemmet.”

Även om det finns svaghet i dessa två rapporteringar, består de av ett anspråk på själva frågan. Om den döde besväras av synder har han än mer rätt att gagnas av goda handlingar. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den döde lider av att hans familj gråter för honom.”

Allâh (ta´âlâ) är visare och rättvisare än att Han låter den döde nås av syndens straff men inte av en fin handlings belöning och Allâh vet bättre.