84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04

Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)
Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298)

84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i världen som ´Umar.” Efter att han gått ut kom han tillbaka och sade: ”Kära dotter! Vad svor jag på?” Jag berättade för honom vad han hade sagt varvid han sade: ”Jag menade värdesätter. Barnet ligger förvisso varmare om hjärtat.”1

FÖRKLARING

Rapporteringen bevisar hur starkt föräldern känner för barnet. Föräldern älskar sitt barn och önskar att barnet blir den bästa människan sett till karaktär och rikedom. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att barnet orsakar snålhet och feghet, syftade han på att föräldern snålar och drar sig för att skänka såväl frivillig som obligatorisk välgörenhet bara för att lägga undan sitt arv till barnet. Barnet orsakar också förälderns feghet när det kommer till kamp och studieresor. Han undrar hur han ska lämna sina barn för att kämpa, studera, undervisa och kalla. Följaktligen stannar han hemma bara för att ta hand om sina barn. Föräldern är nämligen feg på grund av sitt barn, snål så att hans barn ska kunna livnära sig väl på hans inkomst eller arv.

1God berättarkedja.