84. Allâh kommer på Domedagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 64

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

På Domedagen ska Allâh (tabârak wa ta´âlâ) komma med änglar i slutna led för att ställa samfunden inför rätta, straffa dem och belöna dem.

FÖRKLARING

Till den obligatoriska tron på Domedagen hör att Allâh ska komma för att döma Sina slavar. Han ska komma och anlända. Han (ta´âlâ) sade:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”2

Allâh (djalla wa ´alâ) ska komma och änglarna ska komma. Änglarna ska komma i slutna led och därmed omringa hela skapelsen på Samlingsplatsen. På ett sätt som tillkommer enbart Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) majestät ska Han komma för att döma Sina slavar. Det har både Han och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gett besked om.

Allâhs (´azza wa djall) ankomst är en av Hans handlingsegenskaper. Hur ska Han komma? Det vet vi inte. Vi saknar vetskap om beskaffenheten, men Han kommer att komma så som Han vill. Dock betror vi Allâhs ankomst. Det hör till dogmen. Att tolka ankomsten som Hans orders ankomst är en falsk tolkning. Allâh sade ju att Han ska komma, inte att Hans order ska komma. Det är Han (subhânahu wa ta´âlâ) som kommer att komma med Sin essens på ett vis som passar Hans majestät allena.

12:210

289:22