84. al-´Ayyâshîs tredje förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade om versen:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Allâhs sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.”1

”Det betyder att Allâh förlåter inte dem som förnekar ´Alîs ledarskap. Meningen:

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”… men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”

syftar på dem som står på ´Alîs sida.”2

Avguderi är att dyrka någon annan än Allâh med åkallan, slakt, Rukû´, Sudjûd, hopp, bävan och tillit. Den som ägnar någon av dessa dyrkan åt någon annan än Allâh har avgudat vid Allâhs sida. Det är vad versen syftar på. Det är budskapet som alla sändebud sändes med för att bekämpa avguderiet. Det är avguderi som orsakar en evig vistelse i helvetet och utebliven förlåtelse. Versen har inget alls att göra med ledarskap.

Kättarna och Bâtiniyyah förvränger Allâhs verser och deras agendor för att vilseleda sina anhängare. Dessa vidriga förvrängningar leder till att Allâhs största rättighet (uppriktig Tawhîd) missbrukas. Hur många kriminella förvrängningar har de inte som störtar Allâhs, sändebudens och de troendes rättigheter! Deras syfte med det hela är deras vidriga syn på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj.

14:48

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/245).