83. Vad är domen för att kämpa utan makthavarens tillstånd?

Fråga 83: Vad är domen för att gå ut i kamp utan makthavarens tillstånd? Kämpen förlåts ju för varje droppe blod; är han martyr om han stupar?

Svar: Om han går emot och trotsar makthavaren och föräldrarna så är han trotsig1.

1Både i detta fall och i det föregående är muslimen tvungen att ha tillstånd av sin makthavare, ty han har lovat honom trohetseden. Hur kan han gå iväg utan hans tillstånd? Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Walîd at-Tartûshî sade:

”Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) sade till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh): ”Låt mig nämna Allâh, berätta historier och påminna människorna.” ´Umar svarade: ”Nej.” (Kitâb-ul-Hawâdith wal-Bid´a, sid. 109)

Om Tamîm bad ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) om tillstånd att få kalla och påminna och denne vägrade honom det, kan tillstånd till något annat inte vara mindre obligatoriskt och viktigt. Numera har vissa ifrågasatt makthavarens tillstånd till Qunût. Det bevisar bara att de gör narr av folk som kallar till att makthavaren lyds inom det tillåtna. På så sätt opponerar de sig Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Om de bara hade varit kunniga och gudfruktiga skulle de aldrig talat på det viset.