83 – Sändebuden sändes som budbärare med ett glatt budskap om hopp och varnande ord

Allâh skickade alla sändebud som budbärare med ett glatt budskap om hopp och varnande ord. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

”Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter att ha hört sändebuden, inte skall kunna ursäkta sig inför Allâh. Allâh är Allsmäktig, Vis.” (4:165)

 


FÖRKLARING

 

Shaykhen (rahimahullâh) klargjorde här att Allâh har sänt samtliga sändebud som budbärare med glatt budskap om hopp och varnande ord. Han (ta´âlâ) sade:

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

”Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord.” (4:165)

De kommer med glatt budskap om paradiset till dem som lyder dem och varnar dem som motsätter sig dem för Elden.

Det finns väldiga visheter bakom sändningen av sändebuden. Den viktigaste är att människorna inte kommer att kunna ursäkta sig inför Allâh efter sändebuden. Han (ta´âlâ) sade:

لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

”För att människorna, efter att ha hört sändebuden, inte skall kunna ursäkta sig inför Allâh.” (4:165)

En annan vishet är Allâhs fullkomliga gåva till Sina tjänare. Hur skarpt det mänskliga intellektet än är, kan det aldrig uppfatta alla de detaljerade rättigheter som tillkommer Allâh (ta´âlâ). Det kan aldrig få reda på Allâhs (ta´âlâ) fullkomliga Egenskaper och inte heller kan det få reda på Hans vackra namn. Således sände Allâh sändebuden (´alayhim-us-salâtu was-salâm) med glada budskap och varnande ord. Han uppenbarade skrifter till dem i sanning, så att de kan döma mellan människorna i det som de var oense om.