83. Profethyllningens sjätte formulering

6 –

اللهم صل على محمد و [على]أزواجه و ذريته كما صليت على [آل]إبراهيم، و بارك على محمد و [على]أزواجه و ذريته كما باركت على [آل]إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och hans hustrur och hans avkomma liksom Du har hyllat Ibrâhîm[s ätt]. Och välsigna Muhammad och hans hustrur och hans avkomma liksom Du har hyllat Ibrâhîm[s ätt]. Dig tillhör allt lov och pris.”1

1al-Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î (59/164).