83. Paradis och helvete

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 63-64

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han har skapat Elden till en evig vistelse för dem som hädar Honom och avfaller från Hans budskap, skrifter och sändebud. Han kommer att avskärma Sig från dem så att de inte får beskåda Honom.

FÖRKLARING

Tron på Domedagen innefattar allt som kommer att ske den Dagen – allt som Allâh har nämnt i Sin skrift och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sin Sunnah. Vi är skyldiga att betro allt som kommer att hända den Dagen. Vi tror på att Allâh har skapat paradiset för Sina troende och gudfruktiga slavar. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

”Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem.”1

Paradiset är de troendes boning på Domedagen. Det är evigt och ändlöst; aldrig någonsin kommer de att lämna det, dö, insjukna, åldras eller drabbas av något föraktfullt. Paradiset är en evig lycksalighet.

Även Elden är ett faktum på Domedagen. Allâh har skapat det för de otrogna. Han (ta´âlâ) sade:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”2

Både paradiset och helvetet är skapade nu eftersom Allâh säger:

أُعِدَّتْ

”… som hålls i beredskap…”

De kommer inte att skapas först på Domedagen. Bådadera står förberedda; paradiset för de gudsfruktiga och Elden för de otrogna. Vad som också bevisar helvetets nuvarande befintlighet är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Elden klagade inför sin Herre och sade: ”Herre! Jag förtärs inombords.” Han lät den då andas ut två gånger; en gång på vintern och en gång på sommaren. Det är det ni upplever som varmast och kallast.”3

Det bevisar att helvetet existerar och är förberett.

Tron på paradiset och helvetet hör till tron på Domedagen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och att Muhammad är Hans slav och sändebud och att ´Îsâ är Allâhs slav, sändebud och ord som Han satte i Maryam och en själ från Honom och att paradiset är sant och att Elden är sann, skall Allâh föra in i paradiset oavsett vad han gör.”4

Alltså är det obligatoriskt att betro paradiset och helvetet. Det räcker emellertid inte att bara tro på dem, du måste även göra det som krävs för att hamna i paradiset och undvika det som orsakar inträde i helvetet.

12:25

22:24

3al-Bukhârî (537).

4al-Bukhârî (3435) och Muslim (28).