83. Fâtimahs avsmak

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 135-136

Som grädde på moset berättade Umm Dja´far bint Muhammad bin Dja´far att Fâtimah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter, sade:

”Asmâ! Jag har fått avsmak för vad som görs med kvinnorna när de begravs i åtsittande kläder.” Asmâ’ sade: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter! Låt mig visa dig något som jag fick syn på i Abessinien.” Hon bad om gröna palmblad som hon böjde varefter hon kastade ett klädesplagg till henne. Fâtimah utbrast: ”Så fint och vackert det är! Med det skiljer sig kvinnan från mannen. När jag dör får du och ´Alî tvätta mig. Ingen annan får närvara.” Efter att hon hade dött tvättade ´Alî och Asmâ’ (radhiya Allâhu ´anhumâ) henne.”1

Titta hur Fâtimah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ögonsten, hade avsmak för att döda kvinnor var iklädda åtsittande kläder. Då kan denna avsmak bara vara värre om de åtsittande kläderna ligger på en levande kvinna. Låt denna tids muslimska kvinnor som klär sig i åtsittande kläder som avslöjar formerna på deras bröst, midjor, ändor, vader och andra kroppsdelar fundera på detta och sedan be Allâh om förlåtelse och ångra sig inför Honom. Låt dem också tänka på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Blyghet och tro går hand i hand. När en av dem försvinner, försvinner även den andra.”2

1Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (2/43) som står för formuleringen och al-Bayhaqî (4/34-35) med en än fullkomligare version som gör gällande att Asmâ’ tillverkade en kista åt henne i enlighet med hennes beskrivning.

2al-Hâkim (1/22) och Abû Nu´aym (4/297) via Ibn ´Umar. al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Han fick med all rätt medhåll av adh-Dhahabî.