83. Bortkörda från Dammen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 93-94

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade också om att människor kommer att fösas bort från Dammen och förbjudas från att dricka ur den. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att säga:

”Mina följeslagare! Mina följeslagare!” Då sägs det till honom: ”Du vet inte vad de har innoverat efter dig.” Då säger han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Bort med dem som ändrade och skiftade!”1

Vilseledande och från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avvikande Ahl-ul-Bid´a kommer att stoppas från Dammen; de hädade, avföll, lämnade Sunnah och gick efter egna åsikter och avvikande inriktningar. De kommer att berövas på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm, ty de ändrade och skiftade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Bara de som följde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah till tal, handling och dogm ska dricka ur den.

Vissa lärde menar att Dammen är den omnämnda Kawthar i Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

VI HAR sannerligen gett dig Kawthar!”2

Andra menar att ordet (الْكَوْثَر) åsyftar en överflödig godhet. Självklart inkluderas Dammen till det överflödigt goda då den är bra för detta samfund. Dammen måste som sagt betros. Det är också obligatoriskt att hålla fast vid Sunnah för att kunna dricka ur den och inte bli bortkörd från den på Domedagen.

1al-Bukhârî (6582) och Muslim (2304).

2108:1