83. Aldrig har revolter gagnat

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 148-149

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde tålamod. ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”1

Alltså en klar och tydlig otro som inte kan förstås annorlunda. Den ska vara solklar. Först då får muslimerna revoltera förutsatt att revolten inte resulterar med större skada än den aktuella. Vi ser hur inkapabla människor revolterar varpå de massakreras. Därtill går även religiös och jordisk välfärd under. Alltså medför revolten större skada än den aktuella. Således är det ett krav att revolter inte resulterar med blodbad, kränkning och fördärv.

Men om makthavaren fortfarande är muslim, säger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som vet har rentvåtts och den som fördömer har skonats. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”2

Ledare får inte störtas så länge de ber. Så länge de ber betyder det att de tillsynes är muslimer varför det är förbjudet att revoltera mot dem. Revolter resulterar ju bara med blodbad och kränkning. Aldrig någonsin har folk gagnats av revolter.

1al-Bukhârî (7055-7056) och Muslim (1709).

2Muslim (1854).