83. al-Qummîs första förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade om versen:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا

”Hur [skall det gå för dem den Dag], då Vi låter ett vittne från varje samfund stiga fram och även dig vittna mot dem.”1

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ

”Hur [skall det gå för dem den Dag], då Vi låter ett vittne från varje samfund stiga fram…”

Detta syftar på imamerna:

”… och även dig…”

وَجِئْنَا بِكَ

Detta syftar på Muhammad:

عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا

”… vittna mot dem.”

Det vill säga mot imamerna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall vittna mot imamerna och imamerna skall vittna mot människorna.”2

Titta bara hur han förvränger denna vers på detta Bâtinî-vis och misshandlar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet och status. Skall sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är sänt till alla människor vittna mot endast tre personer från hans livstid och nio personer efter hans död? Skall imamerna ta sig an denna väldiga uppgift och vittna mot den resterande mänskligheten? De misshandlar även de andra profeternas rättigheter och status. Enligt dem har profeterna ingen rätt att vittna mot sina samfund. Den rättigheten har Allâh gett till imamerna för att hedra Râfidhah.

Versen är förvisso solklar. Den betyder att Allâh skall återuppliva människorna för räkenskap och avlöning och frambringa samtliga profeter så att var och en kan vittna mot sitt samfund om att han har förkunnat Allâhs budskap.

14:41

2Tafsîr al-Qummî (1/139).