82. Profethyllningens femte formulering

5 –

اللهم صل على محمد عبدك و رسولك كما صليت على [آل]إبراهيم، و بارك على محمد [عبدك و رسولك و على آل محمد]كما باركت على إبراهيم [و على آل إبراهيم

”Allâh! Hylla Muhammad, Din slav och Ditt sändebud, liksom Du har hyllat Ibrâhîm[s ätt]. Och välsigna Muhammad, [Din slav och Ditt sändebud, och Muhammads ätt] liksom Du har välsignat Ibrâhîm [och Ibrâhîms ätt].”1

1al-Bukhârî, an-Nasâ’î, at-Tahâwî, Ahmad och al-Qâdhî Ismâ´îl i ”Fadhl-us-Salâh ´alân-Nabî”, sid. 28.