82 – Kapitel 14 – Profeten och följeslagarna stred mot dem som vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh

Därför skall det sägas till dessa okunniga avgudadyrkare: ”Det är allmänt känt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot judarna och tog dem tillfånga samtidigt som de sade ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Likaså stred Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare mot Banû Hanîfah samtidigt som de sade ”Det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud”, förrättade bönen och tillskrev sig islam. Samma sak gäller dem som ´Alî bin Abî Tâlib brände till döds.”

 

Förklaring

Detta är svaret på dessa okunniga människors föregående tvivel. Svaret består av följande frågor:

Den första: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot judarna och tillfångatog dem samtidigt som de sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh.

Den andra: Följeslagarna stred mot Banû Hanîfah medan de vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättade bönen och sade att de var muslimer.

Den tredje: De som ´Alî bin Abî Tâlib brände till döds vittnade också att det inte finns någon sann gud utom Allâh.