82. Därför får en kvinna inte gå ut parfymerad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 139-140

Orsaken bakom förbudet är klart och tydligt eftersom dofter och parfymer väcker lustar. Till följd därav har de lärde inkluderat synden till likartade synder såsom förskönad klädsel, synlig utsmyckning och beblandning med män1. Ibn Daqîq-il-´Îd sade:

”Det bevisar att det är förbjudet att kvinnor besöker moskéer parfymerade, ty det väcker männens lustar.”2

Om det är förbjudet för kvinnan att vara parfymerad när hon går till moskén, kan det inte vara mindre förbjudet att vara parfymerad i affären eller ute på gatan. Det är helt klart än mer förbjudet och syndigt. al-Haytamî slog fast att det är en stor synd för en kvinna att gå ut parfymerad och förskönad, om än med sin makes tillstånd3.

Därtill är de omnämnda hadîtherna allmänna och gäller alltid och överallt. Att den tredje hadîthen nämner ´Ishâ’ är bara för att understryka att prövningarna är större under den tiden på dygnet. Med andra ord ska ingen tro att handlingen är tillåten under andra tider. Ibn-ul-Malik sade:

”Förmodligen nämns just den tidpunkten för att det är mörkt och för att vägarna är folktomma. Parfym väcker lust. En kvinna kan inte vara säker på att undkomma all sorts prövning under den tiden på dygnet, till skillnad från morgon och kväll. I övrigt är det som sagt helt förbjudet för kvinnan att besöka moskéer parfymerad.”4

1Se ”Fath-ul-Bârî” (2/279).

2Se al-Munâwîs ”Faydh-ul-Qadîr” och hans förklaring till Abû Hurayrahs första hadîth.

3Se ”az-Zawâdjir” (2/37).

4Se Shaykh ´Alî al-Qârîs ”al-Mirqât” (2/71).