82. Dammen på Domedagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 91-92

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

70 – Dammen som Allâh (ta´âlâ) har ärat honom och bistått samfundet med är sann.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tro på alla från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska besked om Domedagen. Ett av momenten på Domedagen är Dammen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat att han har en damm på Samlingsplatsen på Domedagen. Dithän kommer hans anhängare som trodde på honom och följde honom. De kommer att dricka ur den varefter de aldrig mer kommer att törsta. Domedagen kommer nämligen att vara en mycket svår och het dag. Törsten kommer att vara fruktansvärd. Således har Allâh skapat Dammen för att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund ska dricka ur den och vattnas med den. Så som Allâh skickar ned regn för att uppliva jord och människor med det, vattnar Han slavarna med Dammen när de är i störst behov av vatten.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att han erhåller en stor damm. Den är en månadslång färd lång som bred. Den innehåller lika många bägare som antalet stjärnor i himlen. Den som dricker en gång ur den törstar aldrig mer därefter. Dess vatten är vitare än mjölk och sötare än honung.