82. al-´Ayyâshîs andra förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den ene föräldern och ´Alî är den andre.” Jag sade: ”Var nämns det i Allâhs skrift?” Han svarade: ”Läs:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”Tillbe Allâh och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar.”1

Abû Basîr berättade att Abû Dja´far sade om Allâhs ord:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”Och visa godhet mot era föräldrar.”2

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den ene föräldern och ´Alî är den andre.”

Dessa uttalanden ger en person gåshud. Ord kan inte beskriva deras nedrighet samt deras uppfinnares vidrighet. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet över samfundet är väldigt stort, vilket har tagits upp tidigare. Allâh har sänt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som en nåd till skapelserna. Han har klargjort Allâhs rättighet, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet, de troendes rättigheter sinsemellan, släktingarnas rättigheter, de faderlösas rättigheter, de fattigas rättigheter, resenärernas rättigheter, Ahl-udh-Dhimmahs rättigheter och till och med djurens rättigheter.

I den här versen befaller Allâh att Han allena dyrkas och förbjuder avguderi. Därtill befaller Han att människorna uppfyller föräldrarnas rättigheter och behandlar dem väl. Det nämns i många andra versen däribland:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًاوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”3

På så sätt förvränger Râfidhah Allâhs skrift och misshandlar skapelsernas rättigheter och till och med Allâhs rättigheter i ´Alîs och profetens familjs namn.

14:36

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/241).

317:23-24