82. Âdams paradis

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 62-63

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Det är därifrån som Han skickade ned Sin profet och efterträdare Âdam till jorden, något Han alltid vetat med Sin ändlösa kunskap.

FÖRKLARING

Är det samma paradis som Allâh lät Âdam bo i? Därom tvista de lärde. Den korrekta åsikten är att det rör sig om samma paradis. Författaren (rahimahullâh) sade:

”Det är därifrån som Han skickade ned Sin profet och efterträdare Âdam till jorden…”

Ty Âdam var en profet som Allâh talade till. Dock kan ordet ”efterträdare” diskuteras då Allâh har ingen efterträdare – Allâh är ju efterträdaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i sin resebön:

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل

”Allâh! Du är sällskapet under resan och efterträdaren därhemma.”1

Allâh har ingen efterträdare som vikarierar för Honom; det är människor som efterträder varandra. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ

”Det är Han som har låtit er ta jorden i besittning.”2

Det vill säga att ni efterträder varandra. Och vad beträffar Hans (ta´âlâ) ord:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.”3

så syftar versen på de tidigare skapelser som levde på jorden, inte att denne ställföreträdare skulle efterträda Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Om författaren (rahimahullâh) syftade på den betydelsen, har han en poäng.

1Muslim (1342).

26:165

32:30